Vicko vom "Sonnenhof "

VERKAUFT!

Palomino

geb: 08.07.2015

Mutter:Solea (Elitestute )

Mv:Pageboy of Chestnut Stable

Vater:Vagebond v.d.Zandhoven (Elitehengstbuch )

Vv:Qualite v.d.Zandhoven (palomino 77cm )