Boanita

Fuchs

geb.16.04.2008

Stockmaß.75cm

Vater.Pepe vom Immenhof

Mutter.Bonny

Mv.Birchwood Pageboy

 

*** Elitestutbuch ÖSZV***